Zaho - humour - statistiques poker

WPT Las Vegas

Chris Karagulleyan - Gus Hansen - Jose Rosenkrantz -
Howard Lederer - Juha Helppi - Ron Rose